Do not Copy

Ý tưởng hình thành

Ý tưởng hình thành Skyway là một nghiên cứu của chủ tịch tập đoàn trong lúc đang phục vụ trong cơ quan hàng không vũ trụ Nga.