Do not Copy

SKYWAY CHẮC CHẮN SẼ CHÀO SÀN THẤP NHẤT 1$/CP – LÝ DO THÀNH CÔNG

 • Tại sao bạn nên đầu tư vào SkyWay ngay hôm nay?
 • Cơ quan nào đã đứng ra định giá cho SkyWay là 1$/cp ?
 • Cơ quan nào chịu trách nhiệm cho việc các NĐT mang tiền đi đầu tư ?
 • Tiền của các NĐT được dùng để làm gì và sử dụng như thế nào để sinh lợi nhuận ?
 • SkyWay có thật hay không ?

SkyWay được định giá là 1$/cp do Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính BVI-FSC có thật không ???

 1. BVI-FSC là gì?
 2. Giới thiệu BVI-FSC !
 3. Chức năng của BVi-FSC là gì?
 4. Sứ mệnh của BVI-FSC
 5. BVI-FSC đang theo dõi cho việc mua bán cổ phiếu .
 6. BVI-FSC đã cấp phép cho SkyWay hoạt động chưa ?
 7. BVI-FSC định giá 1$/cp cho Sky Way

I : BVI-FSC LÀ GÌ ?

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh

 1. BVI-FSC thuộc cơ quan chính phủ
 2. Nó được thành lập năm 2001 theo Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính, 2001. [2] Ủy ban hiện giám sát tất cả các trách nhiệm pháp lý trước đây được chính phủ xử lý thông qua Bộ Dịch vụ Tài chính; bảo vệ sự độc lập của quy định dịch vụ tài chính và thực hiện các cam kết quốc tế trong việc ngăn chặn tội phạm cổ trắngquốc tế đồng thời bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của các giao dịch kinh doanh hợp pháp. [3]
 3. Ủy ban cũng có trách nhiệm mới bao gồm thúc đẩy sự hiểu biết của công chúng về hệ thống tài chính và các sản phẩm của mình, kiểm soát chu vi hoạt động được quy định, giảm tội phạm tài chính và ngăn chặn lạm dụng thị trường . [3]
 4. Webside chính thức : http://www.bvifsc.vg/

II : GIỚI THIỆU BVI-FSC !

Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính tháng 12 năm 2001 ban hành năm 2001 thành lập Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh với tư cách là cơ quan quản lý tự trị chịu trách nhiệm về quy định, giám sát và kiểm tra tất cả các dịch vụ tài chính trong và từ BVI.

Các hoạt động được quy định được coi là dịch vụ tài chính bao gồm: bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ ủy thác, kinh doanh ủy thác, quản lý công ty, kinh doanh đầu tư và dịch vụ mất khả năng thanh toán, cũng như đăng ký công ty, quan hệ đối tác hạn chế và sở hữu trí tuệ.

Ủy ban, từ năm 2002 nhận trách nhiệm về các chức năng trước đây được Chính phủ thực hiện thông qua Bộ Dịch vụ Tài chính. Ủy ban với tư cách là cơ quan quản lý dịch vụ tài chính cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy sự hiểu biết của công chúng về hệ thống tài chính và các sản phẩm của nó, kiểm soát chu vi hoạt động được quy định, giảm tội phạm tài chính và ngăn chặn lạm dụng thị trường.

III : CHỨC NĂNG CỦA BVI-FSC LÀ GÌ?

Nhiệm vụ cốt lõi của FSC

 • Bảo vệ người tiêu dùng bằng cách đảm bảo rằng tất cả các công ty và cá nhân được ủy quyền cung cấp dịch vụ tài chính trong và từ bên trong BVI đều có thẩm quyền và tài chính tốt;
 • Cảnh sát chu vi các hoạt động được quy định và xúi giục và theo đuổi các hành động thực thi chống lại bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào vi phạm luật dịch vụ tài chính của BVI;
 • Theo dõi và phát hiện tội phạm tài chính và hỗ trợ truy tố tội phạm đó;
 • Niềm tin bền vững trong nước và quốc tế trong ngành dịch vụ tài chính BVI và đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành;
 • Đảm bảo môi trường pháp lý phù hợp và phù hợp, trong đó các tổ chức tài chính cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng vì lợi ích kinh tế của BVI;
 • Cải thiện sự hiểu biết của công chúng về lợi ích và rủi ro liên quan đến các sản phẩm tài chính;
 • Tham khảo ý kiến ​​với ngành công nghiệp và chính phủ về pháp luật, quy định, chính sách và thực hành dịch vụ tài chính;
 • Cung cấp một hệ thống giáo dục thường xuyên cho những người hành nghề dịch vụ tài chính;
 • Giám sát hiệu quả của pháp luật dịch vụ tài chính;
 • Tạo điều kiện cho sự đổi mới trong dịch vụ tài chính;
 • Hãy xem xét bản chất quốc tế của quy định tài chính và kinh doanh dịch vụ tài chính: điều này bao gồm duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan quản lý nước ngoài.

IV : SỨ MỆNH CỦA BVI-FSC

 • Để duy trì sự toàn vẹn của Quần đảo Virgin thuộc Anh như một trung tâm tài chính quốc tế được quản lý tốt và bảo vệ lợi ích kinh tế của Lãnh thổ bằng cách:
 • bảo vệ lợi ích của công chúng và những người tham gia thị trường.
 • đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất và thực hành kinh doanh tốt nhất.
 • đảm bảo rằng BVI đóng vai trò trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới, cổ trắng trong khi bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của các giao dịch kinh doanh hợp pháp.

V : BVI-FSC ĐANG THEO DÕI CHO VIỆC MUA BÁN CỔ PHIẾU

IFC MARKETS

Sàn giao dịch –  tập hợp các kỹ thuật và chương trình, đảm bảo cho người sử dụng (các nhà đầu tư) truy cập vào thông tin về tình hình thị trường tài chính, cho phép thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, cũng như theo dõi các nghĩa vụ giữa khách hàng và công ty, cung cấp dịch vụ truy cập đến các thị trường tài chính.

Giá Cổ Phiếu Facebook, Inc. – FB

IFCM Group hoạt động trên 10 năm trong lĩnh vực phát triển các công nghệ và giải pháp hiệu quả cho giao dịch tài chính.

Hoạt động của IFCM Group đáp ứng các yêu cầu chung của luật quốc tế về việc cung cấp các dịch vụ môi giới và dịch vụ tài chính.

IFCMARKETS. CORP làm việc dưới pháp luật British Virgin Islands với số đăng ký 669838 và được cấp phép bởi British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) cho hoạt đông trong lĩnh vực đầu tư, Certificate No. SIBA/L/14/1073

VI : BVI-FSC ĐÃ CẤP PHÉP CHO SKY WAY HOẠT ĐỘNG CHƯA ?

Xác nhận chứng chỉ

GTI Inc – 66D3F76933
https://www.bvifsc.vg/certificate-validation?qrCode=66D3F76933&Submit=G%E1%BB%ADi+%C4%91i
ERSS HOLDING I – A1DB43C6F8
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bvifsc.vg%2Fcertificate-validation%3FqrCode%3D66D3F76933%26Submit%3DG%25E1%25BB%25ADi%2B%25C4%2591i&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEDlzrI-cfwi88-54m5drqA6tK2A
ERSS HOLDING I I (R2) – 40F03B009C
https://www.bvifsc.vg/certificate-validation?qrCode=40F03B009C&Submit=Submit
ERSS HOLDING III (R3) – 457B02AB91
https://www.bvifsc.vg/certificate-validation?qrCode=40F03B009C&Submit=Submit

http://XEM THÊM GIẤY CHỨNG NHẬN TẠI ĐÂY :

VII : BVI-FSC ĐỊNH GIÁ 1$/CP CHO SKY WAY

The Company is authorised to issue a maximum of 73,492,362,716 with a par value of USD 1.00 of a single class ==> Dịch

Công ty được ủy quyền phát hành tối đa 73.492.362.716 với mệnh giá là 1 USD của một cổ phần.

Những thông tin khác