Token SkyWay khác gì so với chương trình CryptoUnit?

Token SkyWay và chương trình CryptoUnit cách đâu không lâu được nêu lên bởi lãnh đạo quỹ SkyWay Invest Group – hai dự án không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, do sự phát hành song song với nhau, chúng đã làm cản trở lẫn nhau. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi sẽ nói chi tiết về những khác biệt của hai dự án này.   Ngày 28/2, các đại diện của quỹ đầu tư SkyWay Invest Group đã thông báo khởi động chương trình CryptoUnit. Điều này được thông báo trên trang web của quỹ. Dự án....

NỀN TẢNG TIỀN ĐIỆN TỬ SKYWAY: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, nền tảng tiền điện tử Skyway bắt đầu hoạt động. Trong tương lai, nó sẽ cung cấp một sự tương tác hiệu quả của tất cả các yếu tố trong các tổ hợp cơ sở hạ tầng và vận chuyển chuỗi trên cơ sở đơn vị thông tin và thanh toán đa chức năng – mã thông báo SkyWay (SWG). Nền tảng này hoạt động bình thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm beta. Các nhà đầu tư của Skyway, trước đây đã....