SKYWAY THAY ĐỔI HÀNH TINH XANH

🍀 Nếu bạn muốn thay đổi HOA TRÁI🍀 Bạn phải thay đổi GỐC RỄ .🍀 Nếu bạn muốn thay đổi CÁI HỮU HÌNH🍀 Bạn phải thay đổi CÁI VÔ HÌNH🍀 Mọi kết quả bạn đang có là do bắt đầu từ chính suy nghĩ bên trong => #SUY_NGHĨ sinh ra #CẢM_XÚC => #CẢM_XÚC đưa đến #HÀNH_ĐỘNG => #HÀNH_ĐỘNG tạo ra #KẾT_QUẢ.🍀 Để thay đổi #KẾT_QUẢ bạn cần thay đổi gốc rễ #SUY_NGHĨ bên trong.🍀 Hãy gieo những điều thiện....

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ của Tổng thiết kế, kỹ sư, nhà phát minh và tác giả của công nghệ vận tải SkyWay Anatoly Yunitskiy cung cấp một số lợi ích định tính và định lượng của vận chuyển “bầu trời”, trong đó rõ ràng là sự lựa chọn có lợi cho anh ta so với các loại hệ thống truyền thông thay thế ( xem trang web: http://yunitskiy.com ). Những lợi thế của Vận chuyển chuỗi đơn vị (sau đây là UST) được đảm bảo bởi toàn bộ các giải pháp thiết kế và công nghệ và....