SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở hữu trí tuệ của Tổng thiết kế, kỹ sư, nhà phát minh và tác giả của công nghệ vận tải SkyWay Anatoly Yunitskiy cung cấp một số lợi ích định tính và định lượng của vận chuyển “bầu trời”, trong đó rõ ràng là sự lựa chọn có lợi cho anh ta so với các loại hệ thống truyền thông thay thế ( xem trang web: http://yunitskiy.com ). Những lợi thế của Vận chuyển chuỗi đơn vị (sau đây là UST) được đảm bảo bởi toàn bộ các giải pháp thiết kế và công nghệ và....