Bạn đang thuộc Nhóm phần tư nào?

💥 #Employee – Có 1 công việc – Tìm kiếm sự ổn định. Bất cứ khi nào nghe những lời phàn nàn của 1 người thuộc nhóm này và tôi hỏi họ rằng họ có kế hoạch tự mình làm chủ 1 doanh nghiệp của chính mình? thì họ đều sẽ trả lời tương tự như thế này:– Tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó.– Tôi cũng chưa có ý tưởng gì về việc khởi nghiệp.– Tôi có nghĩ đến, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Có lẽ tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ đã.–....