Kết quả kiểm toán tài chính độc lập của “Công nghệ chuỗi” của CJSC cho năm 2018

Công ty vận tải chuỗi CJSC String Technologies, mỗi năm công bố kết quả kiểm toán tài chính độc lập cho công việc của mình. Vì vậy, tất cả các nhà đầu tư của dự án SkyWay có thể đảm bảo rằng tiền của họ được dành cho các phát triển mới và phát triển các dự án vận tải chuỗi.  Theo bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi lỗ mà công ty CJSC String Technologies đã cải thiện hiệu quả tài chính trên tất cả các điểm chính: trong năm qua, doanh thu và tài sản....

PHÁP LÝ SKYWAY

Ủy ban dịch vụ tài chính BVI-SFC SKYWAY được cơ quan chức năng định giá về vốn công ty + Văn bằng giải thưởng sở hữu trí tuệ + Chi phí từ những năm 1977 tới 2013  và được niêm yết 400 tỷ cổ phần mệnh giá 1$, sau khi thương mại (lên sàn chứng khoán thế giới) sẽ có giá tối thiểu 1$/1 cổ phiếu và trở thành Top công ty lớn nhất thế giới giá trị 400.867.433.000 $. Tài liệu công ty: XemGiấy chứng nhận: Xem Giấy phép đặc biệt Bộ Nội vụ....