SKYWAY -ĐƯỢC CẤP MÃ ISIN TIÊU CHUẨN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ

Skyway được dịch vụ ISIN cấp mã ISIN là VGG322291094, đây cũng là đơn vị cấp mã ISIN cho các tập đoàn lớn khác như Facebook, Apple, Amazon,…

Thông thường các công ty phát hành cổ phần phạm vi xuyên quốc gia đều phải có mã ISIN (ISIN là mã Định Danh nhận dạng chứng khoán quốc tế và là mã toàn cầu duy nhất xác định chứng khoán ở các quốc gia khác nhau để tạo thuận lợi cho giao dịch xuyên biên giới. ISIN bao gồm 12 ký tự chữ và số bao gồm cả định danh CUSIP hoặc CINS được nhúng. Tìm hiểu thêm tại đây: ISIN/CUSIP

Kiểm tra mã ISIN của một số tập đoàn lớn

1: Mã ISIN của Apple

Tập đoàn Apple được cấp mã ISIN: US0378331005, mã CUSIP: 037833100

Mã ISIN của Apple
Kiểm tra mã ISIN của Apple trên www.isin.org

2: Mã ISIN của Amazon

Amazon được cấp mã ISIN: US0231351067, mã CUSIP: 023135106

Mã ISIN của Amazon
Kiểm tra mã ISIN của Amazon trên www.isin.org

3: Mã ISN của Facebook

Facebook được cấp mã ISIN: US30303M1027, mã CUSIP: 30303M102

Kiểm tra mã ISIN của Facebook
Kiểm tra mã ISIN của Facebook trên www.isin.org

Tìm hiểu thêm mã ISIN ở một số tập đoàn tên tuổi khác

Mã ISIN của 1 số tập đoàn tên tuổi khác

4: Mã ISIN của Skyway

Skyway đã được dịch vụ ISIN cấp mã ISIN: VGG322291094, tên công ty Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited trùng với những thông tin trên Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính BVI FSC

Xem thêm: Skyway được dịch vụ tài chính BVI cấp phép và giám sát
Kiểm tra mã ISIN của Skyway trên www.isin.org

Kiểm tra mã ISIN của skyway thông qua Link https://www.isin.org/isin-preview/?isin=VGG322291094